ביטוח הצלילה הפופולרי בישראל
מגוון ביטוחים + מגוון הטבות ומתנות

ביטוח שנתי ב 199ש' ומקבלים עוד חודש מתנה, ביטוח ליומיים ב 70ש' עם הרחבה לשנתי

ביטוחי צלילה פופולריים
ביטוח צלילה שנתי בינלאומי רק 199 ש’ ומקבלים עוד חודש מתנה
ביטוחים קצרי מועד ל-2 ימים ו- 5 ימים אותם ניתן להרחיב לשנתי במהלך השנה
 • 395 ימים
  ביטוח צלילה שנתי בינלאומי
  ביטוח צלילה שנתי בינלאומי
  • מקבלים עוד חודש מתנה וגם כרטיס פלסטי
  • מקבלים תעודת ביטוח ואישור מידי למייל ו SMS לנייד
  • מקבלים את מפת אתרי הצלילה בים האדום
  ביטוח צלילה שנתי בינלאומי
 • 2 ימים
  ביטוח צלילה ל 2 ימים
  • מתאים גם לצלילות ריענון ותקף בישראל, סיני וירדן
  • מקבלים תעודת ביטוח ואישור מידי למייל ו SMS לנייד
 • 5 ימים
  ביטוח צלילה ל 5 ימים
  • מתאים גם לצלילות ריענון ותקף בישראל, סיני וירדן
  • מקבלים תעודת ביטוח ואישור מידי למייל ו SMS לנייד
ביטוחי צלילה מיוחדים
ביטוחי צלילה מיוחדים, שנתיים, בינלאומיים ובמחירים מיוחדים באישור מידי
ביטוחים לסטודנטים, לחיילים בשירות חובה ולצוללים שסיימו קורס צלילה דרגה א’ ודרגה ב’ החל מ- 1.1.2019
 • 395 ימים
  ביטוח צלילה שנתי בינלאומי
  ביטוח צלילה שנתי לחיילים בשרות חובה
  • מקבלים עוד חודש מתנה וגם כרטיס פלסטי
  • אישור מיידי למייל ו- SMS לנייד
  • מקבלים את מפת אתרי הצלילה בים האדום
 • 395 ימים
  ביטוח צלילה שנתי בינלאומי
  ביטוח שנתי לסטודנטים ולבוגרי קורס דרגה א וב שהוסמכו החל מ 2019
  • מקבלים עוד חודש מתנה וגם כרטיס פלסטי
  • אישור מיידי למייל ו- SMS לנייד
  • מקבלים את מפת אתרי הצלילה בים האדום
ביטוחי צלילה לקורס דרגה וצלילת היכרות
ביטוחי צלילה מיוחדים לצוללים בקורס דרגה א’, דרגה ב’ או קורס משולב
אזור גאוגרפי של הכיסוי הביטוחי: ישראל
 • 30 ימים
  ביטוח צלילה בקורס צלילה דרגה א
  • הנחה ברכישת ביטוח צלילה שנתי בסיום הקורס
  • מקבלים תעודת ביטוח ואישור מידי למייל ו SMS לנייד
 • 3 ימים
  ביטוח צלילה בקורס צלילה דרגה ב
  • הנחה ברכישת ביטוח צלילה שנתי בסיום הקורס
  • מקבלים תעודת ביטוח ואישור מידי למייל ו SMS לנייד
 • 7 ימים
  ביטוח משולב לדרגה א ודרגה ב
  • הנחה ברכישת ביטוח צלילה שנתי בסיום הקורס
  • מקבלים תעודת ביטוח ואישור מידי למייל ו SMS לנייד
 • 1 ימים
  ביטוח לצלילת היכרות
  • מקבלים תעודת ביטוח ואישור מידי למייל ו SMS לנייד
  • מקבלים הטבה בביטוח נסיעות לחו”ל
הרחבות ביטוחי צלילה
הרחבת ביטוח צלילה לשנתי בינלאומי היא עבור צוללים שרכשו ביטוח ל-2 או 5 ימים
ובתנאי שהביטוח נרכש במהלך 12 החודשים האחרונים, תאריך תחילת הביטוח הוא תאריך תחילת הביטוח הראשון
 • עד 395 ימים
  ביטוח צלילה שנתי בינלאומי
  הרחבת ביטוח צלילה מ 2 ימים לשנתי בינלאומי
  • מקבלים עוד חודש מתנה וגם כרטיס פלסטי
  • מקבלים תעודת ביטוח ואישור מידי למייל ו SMS לנייד
  • מקבלים את מפת אתרי הצלילה בים האדום
 • עד 395 ימים
  ביטוח צלילה שנתי בינלאומי
  הרחבת ביטוח צלילה מ 5 ימים לשנתי בינלאומי
  • מקבלים עוד חודש מתנה וגם כרטיס פלסטי
  • מקבלים תעודת ביטוח ואישור מידי למייל ו SMS לנייד
  • מקבלים את מפת אתרי הצלילה בים האדום
ביטוח צלילה לאקדמיה צוללי זקא
הרחבת הביטוח לצלילה הספורטיבית. לצלילה של חוקרים ו/או תלמידי מחקר ו/או לצרכי לימוד, לרבות בשכר, במסגרת
אוניברסיטאות ומוסדות אקדמיים ולמתנדבי זק”א הפועלים בחיפוש, סריקות והצלה במקוות מים, נהרות, והים הפתוח
 • 395 ימים
  ביטוח צלילה שנתי בינלאומי
  ביטוח צלילה לאקדמיה
  • מקבלים עוד חודש מתנה וגם כרטיס פלסטי
  • מקבלים תעודת ביטוח ואישור מידי למייל ו SMS לנייד
  • מקבלים הטבה בביטוח נסיעות לחו”ל
 • 365 ימים
  ביטוח צלילה שנתי בינלאומי
  ביטוח צלילה למתנדבי זקא
  • מקבלים עוד חודש מתנה וגם כרטיס פלסטי
  • מקבלים תעודת ביטוח ואישור מידי למייל ו SMS לנייד
  • מקבלים הטבה בביטוח נסיעות לחו”ל