...Loading...

טופס הצהרת בריאות

טופס הצהרה - צלילת הכרות

כדי להנעים את חווית הצלילה שלך ובתוך כך לשמור על שלומך ובריאותך,
הינך מתבקש למלא את הטופס ולחתום למטה.במקרה של מבקש שהוא קטין הטופס ימולא וייחתם ע"י אחד מהוריו.
כל השדות חובה !

* :
לא
* :
לא
* :
לא
* :
לא
* :
לא
* :
לא
* :
לא
* :
לא
* :
לא
* :
כן
* :
* :
* :
* :
* :
* :
...Loading...
...Loading...